Nasza oferta

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

  • sprzedaż energii elektrycznej w atrakcyjnej stałej cenie we wszystkich strefach czasowych i dla wszystkich taryf przez cały okres trwania budowy,
  • 0 zł opłaty handlowej przez cały okres trwania umowy,
  • umowę na czas określony lub nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i bez kar umownych,
  • bezpłatną pomoc w załatwianiu formalności związanych ze zmianą sprzedawcy, a w szczególności wypowiedzenie umowy kompleksowej i zawarcie w imieniu klienta (na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa) umowy dystrybucyjnej,